Bruckner, Anton, 1824-1896

Pessoa

Autor de: Bruckner: el cantor de Dios. 1982

LC microf. 77/83 sept: (AACR2; D.)

Bruckner, Anton, 1824-1896

Pessoa