Alexandru Jon I Cuza, Príncipe da Romênia, 1820-1873

Pessoa

Assunto de: Alexandru Ion Cuza...1983

Delta : (Cuza, Alexandru Jon I; datas)

Koogan Larousse : (Cuza ou Cousa, AlexandreJean I; datas)

LC on-line 21/06/99

Delta Larousse : (Cuza, Alexandre - Jon I; datas)

Mirador v.18 p. 10049 : (Alexandru Ion I Cuza, Prince of Romania, 1820-1873; rem.; AACR2)

Alexandru Jon I Cuza, Príncipe da Romênia, 1820-1873

Pessoa