Zamacois, Joaquin, 1894-1976

Pessoa

Autor de: Teoría de la música...1979

LC name auth. 77/83: (rem.; d.n.)

Seu: Teoria de la música...1949

LC auth. on line 19/12/03: (D.; rem.)

Zamacois, Joaquin, 1894-1976

Pessoa