Jones, William, Sir, 1746-1794

Pessoa

Sec. de: Histoire de nader chah ..., 1770: (Mr. Jones)

LC microf. 87/93: (D. ; rems.)

Espasa, v.28, p.2862: (D.)

Brit. Museum, v.28, col.333: (Jones, Sir William)

Jones, William, Sir, 1746-1794

Pessoa