Miró Quesada S., Aurelio (Miró Quesada Sosa), 1907-1998

Pessoa

Sec. de: Vega, Garcilaso de la, 1539-1616. El inca Garcelaso de la Vega: antologia...1996

LC on-line, 08/09/99: (rem., d.n.)

authorities.loc.gov 30/5/06: (d.n.; rems.)

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/letras/N95-96/contenido.htm: (D.)

catalogue.bnf.fr: (escritor peruano-Miró Quesada Sosa, Aurélio; d.n.)

Miró Quesada S., Aurelio (Miró Quesada Sosa), 1907-1998

Pessoa