Xerxes I, Rei da Pérsia, 519-465 ou 4 AC

Pessoa

Assunto de: Llywelyn, Morgan. Xerxes. 1988

Delta

LC name aut. 77/83 set: (AACR2; D.)

Xerxes I, Rei da Pérsia, 519-465 ou 4 AC

Pessoa